STEZKA SKŘÍTKA CHYTROLÍNA - ROK - PDF

Formát PDF, celkem 17 listů.

Stezka pro děti, kterou je provede skřítek Chytrolín. Celkem deset zastávek. Na každém stanovišti je připraveno luštění úkolů, ze kterých vždy vyjde jedno slovo. Tato slova na konci děti doplní do přiloženého textu a zopakují si, nebo se dozví nové informace o ROCE.

Nutné zachovat pořadí úkolů.

Vhodné na zahradu, do parku, na školní dvůr, do třídy, či tělocvičny. 

Úkoly lze plnit individuálně, nebo ve skupině.

Úkoly obsahují procvičení počítání, logiky, zrakového vnímání, procvičování představivosti a prostorové orientace.

350,00 Kč