Slovo

Soubor pracovních listů k procvičování na téma Slovo.

Úvodní dopis s představením skřítka Chytrolína.

Pět úkolů k procvičování slov.

Správné řešení.

obsahuje jeden pracovní list s tajenkou

Chytrolínovy rozházené tužky - slova nadřazená, podřazená, souřadná

domino antonyma

domino synonyma

pexeso homonyma

30,00 Kč