Slovní druhy - jednoduché shrnutí

Slovní druhy

Dva A4 listy, slovní druhy ohebné, slovní druhy neohebné

příklady, rozdělení, jak se na ně ptáme

Vše v souboru PDF

50,00 Kč