Slabiky

Soubor pracovních listů k procvičování na téma Slabiky.

Úvodní dopis s představením skřítka Chytrolína.

Pět úkolů k procvičování slabik.

Správné řešení.

70,00 Kč