SADA OPAKOVÁNÍ I. A II. ROČNÍK

Opakování ke konci II. ročníku, nebo na začátek III. ročníku z českého jazyka,  matematiky a prvouky.

Část z českého jazyka obsahuje 15 pečlivě připravených pracovních listů, procvičujících stavbu slova, slovní zásobu, slovní druhy, hlásky bě, pě, vě, mě, rozdělování slov, slova nadřazená, pořadí písmen v abecedě, rozdělení vět, rozpoznání rýmů, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, párové souhlásky, a také hádanky a logické myšlení.

Všechny listy mají za úkol vyluštit slovo, nebo název, ze kterého vyjde výsledná tajná šifra. 

Část z matematiky obsahuje 15 pečlivě připravených pracovních listů, procvičujících sčítání, odčítání do 100, násobení a dělení do 60, finanční gramotnost, hodiny, prostorovou orientaci, geometrii, logické myšlení.

Všechny listy mají za úkol vyluštit slovo, nebo název, ze kterého vyjde výsledná tajná šifra.

Část z prvouky obsahuje 10 pečlivě připravených pracovních listů, procvičujících přísloví a lidová rčení, postřeh a logiku, dopravní značky, rozpoznání orgánů a dalších částí lidského těla, s tím spojený zdravý životní styl, cvičení v ose přírodnina - surovina - výrobek, slovní hříčky, poznání k čemu chováme zvířata, procvičení znalosti, hor, řek a pohoří České republiky.

Všechny listy mají za úkol vyluštit celé znění tajenky.

Vhodné pro jednotlivce, nebo jako celotřídní závěrečná hra pro děti se znalostmi po ukončení II. ročníku ZŠ.

Vše v PDF souboru, s úvodním dopisem od skřítka Chytrolína a správným řešením.

500,00 Kč