OPAKOVÁNÍ I. A II. ROČNÍK PRVOUKA

Opakování ke konci II. ročníku, nebo na začátek III. ročníku z prvouky.

Obsahuje 10 pečlivě připravených pracovních listů, procvičujících přísloví a lidová rčení, postřeh a logiku, dopravní značky, rozpoznání orgánů a dalších částí lidského těla, s tím spojený zdravý životní styl, cvičení v ose přírodnina - surovina - výrobek, slovní hříčky, poznání k čemu chováme zvířata, procvičení znalosti, hor, řek a pohoří České republiky.

Všechny listy mají za úkol vyluštit celé znění tajenky.

Vhodné pro jednotlivce, nebo jako celotřídní závěrečná hra pro děti se znalostmi po ukončení II. ročníku ZŠ.

Vše v PDF souboru, s úvodním dopisem od skřítka Chytrolína a správným řešením.

290,00 Kč