OPAKOVÁNÍ I. A II. ROČNÍK MATEMATIKA

Opakování ke konci II. ročníku, nebo na začátek III. ročníku z matematiky.

Obsahuje 15 pečlivě připravených pracovních listů, procvičujících sčítání, odčítání do 100, násobení a dělení do 60, finanční gramotnost, hodiny, prostorovou orientaci, geometrii, logické myšlení.

Všechny listy mají za úkol vyluštit slovo, nebo název, ze kterého vyjde výsledná tajná šifra.

Vhodné pro jednotlivce, nebo jako celotřídní závěrečná hra pro děti se znalostmi po ukončení II. ročníku ZŠ. 

Vše v PDF souboru, s úvodním dopisem od skřítka Chytrolína a správným řešením.

Možné zakoupit ve výhodném setu s Opakováním z českého jazyka a prvouky.

290,00 Kč