OPAKOVÁNÍ PRO I. A II. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK

Opakování ke konci II. ročníku, nebo na začátek III. ročníku z českého jazyka.

Obsahuje 15 pečlivě připravených pracovních listů, procvičujících stavbu slova, slovní zásobu, slovní druhy, hlásky bě, pě, vě, mě, rozdělování slov, slova nadřazená, pořadí písmen v abecedě, rozdělení vět, rozpoznání rýmů, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, párové souhlásky, a také hádanky a logické myšlení.

Všechny listy mají za úkol vyluštit slovo, nebo název, ze kterého vyjde výsledná tajná šifra.

Vhodné pro jednotlivce, nebo jako celotřídní závěrečná hra pro děti se znalostmi po ukončení II. ročníku ZŠ.

Vše v PDF souboru, s úvodním dopisem od skřítka Chytrolína a správným řešením.

Možné zakoupit ve výhodném setu s Opakováním II. ročník matematika a prvouka . 

290,00 Kč